Projektowanie zieleni

Architektura krajobrazu jako sztuka kształtowania przestrzeni łączy w sobie różne dziedziny takie jak: urbanistyka, planowanie przestrzenne, ogrodnictwo, czy architektura, Wszystkie te elementy łączą się w projektach zieleni, które coraz częściej stają się obowiązkowym elementem nowych inwestycji. Dobrze zaprojektowana przestrzeń na zewnątrz budynku podniesie nie tylko jego estetykę, ale także wartość.

Oferujemy projekty:

  • zieleni miejskiej
  • zieleni w osiedlach mieszkaniowych
  • parków uzdrowiskowych
  • bulwarów rzecznych
  • ogrodów przy rezydencjach i obiektach użyteczności publicznej
  • obiektów turystycznych i terenów sportowych
  • parków technologicznych
  • ogrodów przydomowych
  • zieleni na stropodachach

Zobacz przykłady projektów.

Zobacz też naszą ofertę z zakresu rewitalizacji i rewaloryzacji, małej architektury, analiz przedprojektowych i konsultacji społecznych .

kalkulator wycinki drzew