Kalkulator kosztów wycinki

L.P. Nazwa łacińska Nazwa polska Obw/pow Śr. kor. Wys. Uwagi Grupa Op. baz. Wsp. Opłata W Z
teren chroniony

Pomoc

Niniejsze narzędzie służy do obliczania kosztów wycinki drzew i krzewów oraz sporządzanie załącznika do wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę. Oto, dlaczego warto z niego korzystać:

  • Wszystkie kalkulacje odbywają się automatycznie, w momencie, w którym zmieniasz dane.
  • Obszerna baza danych gatunków drzew pozwala na szybkie uzupełnienie nazw: łacińskiej i polskiej oraz przyporządkowanie gatunku do grupy, na podstawie której obliczana jest opłata.
  • Możliwe jest zapisywanie stanu tabeli i powrót do niego w późniejszym terminie. Adres zapisanego dokumentu może być przekazany innym użytkownikom.
  • Narzędzie zawiera specjalną wersję do wydruku.
  • Export do pliku CSV, który można otworzyć w popularnych arkuszach kalkulacyjnych (Excel, Open Office Calc, Libre Office Calc).

Jak korzystać?

Kliknij na przycisk "+drzewo". W utworzonym nowym wierszu zacznij pisać nazwę polską lub łacińską gatunku drzewa (np. "Acer platanoides" lub "Klon pospolity"). Po wstukaniu pierwszych liter pojawi się lista podpowiedzi. Wybierz jedną z nich. Automatycznie uzupełni się druga nazwa (np. polska, jeśli wpisywano łacińską) i grupa, do której przynależy drzewo. Podaj obwód pnia (zmierzony na wysokości 130 cm, podany w centymetrach). W zależności od potrzeb, zaznacz lub odznacz pola W (drzewo przeznaczone do wycinki) i Z (zwolniono z opłaty). To wszystko, co jest potrzebne do obliczenia opłaty. Średnica korony i wysokość drzewa są wymagane we wniosku o wycinkę, ale nie wpływają na wysokość opłaty. Komentarz jest zupełnie opcjonalny. Liczba porządkowa (numer) również jest opcjonalna - możesz ją dowolnie edytować. Z autouzupełniania nazwy nie trzeba korzystać - można wpisać całe nazwy samemu. Podobnie z grupą - autouzupełnianie wybiera grupę odpowiadającą danemu gatunkowi, ale można ją zmienić.

Jeśli drzewo rozgałęzia się poniżej wysokości 130cm, każdy pień podajemy osobno. Kliknij na link "+pień" znajdujący się po prawej stronie tabeli. Dodany zostanie nowy wiersz tabeli - drugi pień (oryginalny wiersz jest pierwszym pniem). Pola liczby porządkowej i nazw są puste, resztę wiersza wypełniamy według tych samych zasad. Kliknij na "+pień", żeby dodać kolejne pnie.

W przypadku krzewów, trawników i kwietników podajemy powierzchnię (w metrach kwadratowych) zamiast obwodu pnia. Pola "średniaca korony", "wysokość" i "grupa" nie mają tu zastosowania.

Obliczenia

Obliczenia dokonywane są na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz obwieszczenia Ministra Środowiska, ogłaszanego co roku w październiku w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na następny rok.

W przypadku drzew zastosowanie ma wzór: obwód_pnia * opłata_bazowa * współczynnik_różnicujący, gdzie opłata_bazowa jest parametrem wynikającym z grupy, do której należy drzewo i jest różna w każdym roku. Współczynnik różnicujący wynika z obwodu - wycięcie grubszych drzew kosztuje więcej za każdy centrymetr. Oto wartości dla kolejnych zakresów: do 25 cm - 1, 26-50cm - 1,51, 51-100cm - 2,37, 201-300cm: 5,55, 301-500cm - 7,77, 501-700 - 10, powyżej 700cm - 12,96.

Przykład: w 2011 roku wycinamy klon pospolity o obwodzie pnia 34 cm. Drzewo należy do grupy trzeciej, dla której w 2011 roku opłata bazowa wynosi 82,77 zł. Współczynnik różnicujący dla tego obwodu wynosi 1,51. Pomnóżmy: 34 * 82,77 * 1,51 daje nam 4249.41 zł.

W przypadku krzewów, trawników i kwietników płacimy określoną kwotę za każdy metr kwadratowy wycinki. Kwota jest różna dla każdej z tych trzech grup i zmienia się co roku na podstawie tego samego obwieszczenia Ministra Środowiska.

Opłaty za usunięcie roślin z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o wyższe o 100%.

Esport do CSV

CSV jest formatem pliku obsługiwanym m.in. przez popularne arkusze kalkulacyjne. MS Excel (w wersji przez nas posiadanej) nie umożliwia zmiany swoich domyślnych ustawień przy otwieraniu plików CSV, więc odeszliśmy nieco od ustawień standardowych. Tak więc separatorem jest średnik (;), a znaki zakodowano w formacie Windows CP-1250 (Europa Środkowa) (w różnych programach może się nieco inaczej nazywać). W Open Office i Libre Office w momencie otwierania pliku program pyta i o kodowanie, i o znak separatora.

Uwaga: doszliśmy do wniosku, żeby w pliku CSV nie zamieszczać informacji o roku złożenia wniosku i tym, czy wycinka odbywa się na terenie chronionym.

Dalsza pomoc

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub chcesz skorzystać z usług fachowców, skontaktuj się z nami.
kalkulator wycinki drzew