Mała architektura

O jakości projektu często decyduje detal.

Oferujemy Państwu indywidualnie dobrane projekty:

  • ogrodzeń
  • nawierzchni
  • mebli ulicznych i ogrodowych
  • oświetlenia
  • altan
  • schodów terenowych
  • kuchni letnich

Zobacz przykłady projektów.

Zobacz też naszą ofertę z zakresu projektów zieleni, rewitalizacji i rewaloryzacji, analiz przedprojektowych i konsultacji społecznych .

kalkulator wycinki drzew