Analizy przedprojektowe

Analizy przedprojektowe to bardzo istotny, a w przypadku dużych projektów obowiązkowy, element procesu projektowego. Analizy dostarczają informacji potrzebnych projektantowni do stworzenie optymalnych rozwiązań i jak najlepszej jakości projektu, ostrzegają też o ewentualnych problemach, mogących na nas czyhać w trakcie procesu inwestycyjnego.

Analizy przedprojektowe zapewniają dobre przygotowanie projektanta, będąc równocześnie gwarancją sukcesu przyszłej inwestycji

W ramach analiz przedprojektowych oferujemy przeprowadzenie:

  • analiz widokowych
  • analiz historycznych
  • inwentaryzacji zieleni
  • analiz stron silnych i słabych
  • analiz do studiów wykonalności projektu

Zobacz przykłady projektów.

Zobacz też naszą ofertę z zakresu projektów zieleni, rewitalizacji i rewaloryzacji, małej architektury i konsultacji społecznych .

kalkulator wycinki drzew