Konsultacje społeczne

Partycypacja społeczna to wszechstronne działania polegające na aktywizacji społeczności lokalnej i włączeniu jej w proces projektowy. Ze względu na unijną politykę równości szans coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność uwzględniania potrzeb społeczności lokalnej, a projekty np. parków dokonywane są w oparciu o analizę potrzeb tej społeczności.

Konsultacje społeczne, jako najważniejszy element procesu partycypacji społecznej niosą korzyści zarówno dla inwestora, który unika protestów i kosztownych spowolnień w budowie, jak i przyszłych użytkowników inwestycji, którzy otrzymają produkt jak najbardziej zbliżony do ich oczekiwań.

Oferujemy Państwu następujące usługi z zakresu konsultacji społecznych:

  • przygotowanie ankiet
  • przygotowanie wystawy publicznej i innych materiałów informujących o projekcie
  • wsparcie informatyczne procesu - stworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej informacje o projekcie i służącej jako forum dyskusyjne

Zobacz przykłady projektów.

Zobacz też naszą ofertę z zakresu projektów zieleni, rewitalizacji i rewaloryzacji, małej architektury i analiz przedprojektowych .

kalkulator wycinki drzew