Konsultacje w Penryn

Konsultacje społeczne w Penryn zostały przeprowadzone w związku z projektem zagospodarowania Kampusu Uniwersyteckiego w Tremough w Kornwalii. W ramach rozwoju Uczelnii zaplanowano budowę 16 nowych budynków akademickich i 20 akademików otoczonych parkiem.

Celem konsultacji miało być w pierwszym etapie zdobycie informacji o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników, co do powstającego miejsca. W następnym etapie dyskusji poddano zaproponowane przez projektantów rozwiązania. Działanie to miało na celu wychwycenie ewentualnych punktów spornych, nieakceptowanych rozwiązań i innych opini o projekcie, co miało służyć dostosowaniu go do oczekiwań klienta i użytkowników na wczesnym etapie projektowym, zapobiegjąc ewentualnym protestom i późniejszych kosztownym zmianom projektowym.

Pierwszym etapem konsultacji projektu było spotkanie z władzami uczelni oraz lokalnymi władzami. Następnie stworzona została dedykowana strona internetowa prezentująca informacje o projekcie i podająca informacje kontaktowe do zespołu autorów projektu.

Ponadto na terenie Uniwersytetu zorganizowana została wystawa publiczna, w trakcie której można było obejrzeć projekt, a także porozmawiać z autorami i podzielić się spostrzeżeniami na jego temat. Każdy uczestnik wystawy otrzymał również ankietę z pytaniami na temat projektu, którą anonimowo uzupełniał wrzucając do przygotowanych skrzynek.

Akcję poprzedziła szeroka kampania promocyjna, przeprowadzona nie tylko na Uniwersytecie ale też w lokalnych mediach. Dodatkowo mieszkańcy terenów sąsiadujących z Kampusem zostali poinformowani o wystawie listownie.

Podsumowaniem działań było zebranie i przeanalizowanie przez zespół projektowy uwag do projektu i wprowadzenie adekwatnych zmian. Efektem jest projekt dobrze wpasowany w kontekst miejsca, proponujący optymalne rozwiązania i dobrze służacy lokalnej społeczności. Równocześnie konsultacje pozwalają na szybki, bo obywający się bez protestów, a w efekcie tańszy proces inwestycyjny, co jest korzystne dla inwestora.

Oglądasz stronę z grupy konsultacje społeczne. Następna: Warsztaty w szkole nr 40.

kalkulator wycinki drzew