Tremough Campus

Projekt zagospodarowania terenu Kampusu Uniwersyteckiego w Kornwalii.

W ramach rozwoju Uczelnii zaplanowano budowę 16 nowych budynków akademickich i 20 akademików otoczonych parkiem. W ramach projektu stworzono miejsce wyróżniające się, zarówno pod względem architektonicznych, jak i krajobrazowym, spośród innych brytyjskich uniwersytetów. W tym celu wykorzystano istniejce elementy krajobrazu takie jak zabytkowe budynki, starodrzew i typowe dla tego rejonu zabytkowe kamienne mury z żywopłotami.

Przeczytaj więcej o projekcie.

Oglądasz stronę z grupy projektowanie zieleni. Poprzednia: Park Galicyjski. Następna: Plac Kossaka.

kalkulator wycinki drzew