Park Galicyjski

Park Galicyjski to projekt parku tematycznego na terenie fortu Sudół, należącego do kompleksu Twierdzy Kraków. Ma być to park o znaczeniu edukacyjno – rekreacyjnym i równocześnie symbolicznym. Ideą parku jest przedstawienie przemian dziejowych, dokonujących się na przełomie XIX i XX wieku w Europie Środkowej.

W założeniach programowych i kompozycyjnych unikano stosowania dosłownych pomników, rzeźb jako bezpośredniej dydaktyki formalnej. Natomiast poprzez system niewielkich typowo parkowych budowli i artefaktów, będących równocześnie treliażami, altanami, elementami ogrodzeń itp., uzyskano narracyjność form architektoniczno-krajobrazowych.

Więcej o projekcie na stronie www.fortyfikacje.org

Oglądasz stronę z grupy projektowanie zieleni. Poprzednia: Bushfield Camp. Następna: Tremough Campus.

kalkulator wycinki drzew