Projekt Parkingu Leśnego

Przedstwaiony projekt to praca konkursowa wykonana dla Lasów Państwowych. Przedstawia ona dwie koncepcje zagospodarowania parkingu leśnego pod Poznaniem przy drodze krajowej nr 15. Zgodnie z wytycznymi projektowymi koncepcje różnią się od siebie kosztami wykonania, kompozycją i detalem małej architektury.

W obu wersjach koncepcji (swobodnej i geometrycznej) istnieje możliwość podzielenia realizacji projektu na etapy. Ze względu na podłużny charakter projektowanego wnętrza elementy rozplanowane są liniowo, stopniowo „wtapiając się” w las. Wszystkie elementy projektu tworzą spójną całość. Mogą jednak funkcjonować niezależnie od siebie, czyli projekt można realizować etapami w miarę dostępności środków finansowych tak, by w żadnym momencie inwestycja nie sprawiała wrażenia niedokończonej.

Oglądasz stronę z grupy projektowanie zieleni. Poprzednia: Apartementy w Przegorzałach. Następna: AGH Lokomotywa.

kalkulator wycinki drzew