Konsultacje w Niepołomicach

Konsultacje społeczne w Niepołomicach prowadzone zostały w 2004 przez studentów trzeciego roku Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Konsultacje służyć miały zdobyciu wiedzy poglądach mieszkańców i użytkowników trzech miejsc w Niepołomicach: Kopca Grunwaldzkiego, okolicy Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego i parku „Marudy”. Miejsca te miały być poźniej tematami projektowymi.

W ramach konsultacji przeprowadzono:

  • ankietę prasową w lokalnej gazecie
  • wywiady z mieszkańcami i użytkownikami wybranych miejsc
  • warsztaty dla mieszkańców.
Na warsztaty zaproszone zostały 2 grupy uczniów ze szkoły w Niepołomicach, za pośrednictwem plakatów zaproszono również mieszkańców Niepołomic, wysłano też zaproszenia do osób, z którymi nawiązano kontakt przy okazji pierwszej tury badań.

W pięcioosobowych grupach przygotowywano poszczególne zakresy tematyczne. Zadaniem studentów było poddanie dyskusji tematów szczegółowych i poddanie dyskusji konkretnych propozycji związanych z projektowanymi miejscami.

Efektem konsultacji była lista wytycznych projektowych, która służyła jako pomoc w zaplanowanym zadaniu projektowym.

Oglądasz stronę z grupy konsultacje społeczne. Poprzednia: Warsztaty w szkole nr 40.

kalkulator wycinki drzew