Analizy widokowe

Analiza widokowa to jeden z podstawowych procesów przeprowadzanych przed przystąpieniem do projektu.

Analiza widokowa polega na wyznaczeniu głównych punków widokowych z i na miejsce powstającego projektu, a dzięki fotorealistycznym wizualizacjom pozwala ocenić wpływ inwestycji na otaczający krajobraz. Interpretacja wyników analiz pozwala optymalnie dopasować inwestycję do otaczającego krajobrazu.

Oglądasz stronę z grupy analizy przedprojektowe. Następna: Analizy historyczne.

kalkulator wycinki drzew