Analizy historyczne

Analiza historyczna to jedno z głównych studiów przeprowadzanych w projektach rewitalizacji i rewaloryzacji. Analiza polegająca na poznaniu kontekstu historycznego miejsca i zapoznaniu się ze stylami architektonicznymi występującymi w danym założaniu pozwala na odpowiednie wpisanie się w krajobraz i uzyskanie optymalnego efektu.

Oglądasz stronę z grupy analizy przedprojektowe. Poprzednia: Analizy widokowe. Następna: Analizy krajobrazowe.

kalkulator wycinki drzew