AGH - Lipsk

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją projektu zagospodarowania terenu wykonaną dla Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie.

Koncepcja zakłada stworzenie przestrzeni za budynkiem Wydziału przy ulicy Gramatyka w Krakowie, która służyłaby studentom podczas przerw pomiędzy zajęciami. Obecnie w tym miejscu znajduje się jedynie kawałek pustego trawnika, koncepcja zakłada oddzielenie zielonej prestrzeni od biegnącej z boku drogi dojazdowej żywopłotem, nasadzenie kilku dużych, ocieniających teren drzew, jak również uruchomienie punktu 'hot spot' z dostępem do internetu.

Oglądasz stronę z grupy projektowanie zieleni. Poprzednia: AGH Lokomotywa. Następna: AGH Ogrody naukowe.

kalkulator wycinki drzew