Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Projekt studencki, 2006

Projekt zakładał stworzenie planu ochrony dla Tynieckiego Parku Kulturowego. Projekt składał się z serii analiz widokowych, krajobrazowych i historycznych mających na celu pomoc w stworzeniu planu ochrony dla parku. Zadaniem planu ochrony było wskazanie obszarów i obiektów cennych przyrodniczo i kulturowo, a także ustalenie wytycznych dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Oglądasz stronę z grupy rewitalizacja i rewaloryzacja. Poprzednia: Kościół Bernardynów.

kalkulator wycinki drzew