Inwentaryzacja zieleni

Uwaga: przygotowaliśmy nowe narzędzie - kalkulator kosztów wycinki drzew i krzewów.

Oferujemy wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na wycinkę drzew. Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na duże oszczędności.

  Czy wiesz, że:
 • na drzewa takie jak robinia, olcha, klon jesionolistny i in. możesz uzyskać zwolnienie z opłat przy wycince?
 • jeśli drzewa wyrosły po wejściu w życiu planu zagospodarowania, który wskazuje daną działkę pod inwestycję opłata niezostanie naliczona?
 • jeżeli wycinasz topole o obwodzie pnia powyżej 100 cm nie zapłacisz za wycinkę?

Skorzystaj z naszego doświadczenia i obniż opłatę za wycinkę drzew!

W ramach prowadzonych prac oferujemy przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wykonanej na kopii aktualnej mapy zasadniczej zawierającej:

  Rysunek określający usytuowanie drzew oraz tabelę z określeniem:
 • gatunków drzew i krzewów powyżej 10 roku życia,
 • obwodu pnia na wysokości 130 cm od ziemi,
 • wysokości i zasięgu korony drzew,
 • powierzchni krzewów w m2,
 • stanu zdrowotnego zieleni z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do usunięcia.
  Rysunek pokazujący kolizję z planowaną inwestycją (obiektami budowlanymi i sieciami uzbrojenia terenu) z zaznaczeniem drzew do wycinki.
  Preliminarz opłat dla drzew i krzewów do wycinki
  Projekty nasadzeń zastępczych.
  Prowadzenie procesu inwestycyjnego.

Oglądasz stronę z grupy analizy przedprojektowe. Poprzednia: Analizy krajobrazowe. Następna: Analizy topograficzne.

kalkulator wycinki drzew