Blandford

Projekt zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej Blandford i średniej Milldown powstał w związku z rozbudową budynków szkół.

W ramach projektu powstały plany przedstwiające wygląd otoczenia szkoły ( w tym boiska, parkingi, drogi dojazdowe i ewakuacyjne) na poszczególnych etapach budowy, tak żeby umożliwić jak najmniej uciążliwe funkcjonowanie placówki i zadbać o estetykę miejsca.

W efekcie projekt przedstwiał nową aranżację przestrzeni wokół nowych i istniejących budynków, zadbano też o usprawanienie komunikacji, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych.

Oglądasz stronę z grupy projektowanie zieleni. Poprzednia: Exeter . Następna: Bushfield Camp.

kalkulator wycinki drzew